Zbiór artykułów na temat pracy

Praca i prawo pracy – artykuły

Rodzaje umów o pracę

Kodeks pracy różnicuje umowy w zależności od czasu ich trwania oraz ze względu na cel jakiemu mają służyć. Występują więc umowy na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania okreslonej pracy, na zastępstwo.

Poszczególne umowy różnią się głównie w zakresie okresów wypowiedzeń co wynika z celu dla jakiego są zawierane. Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej podstawową z umów o pracę co nie znaczy że najbardziej powszechną. W praktyce obserwuj sie tendencję pracodawców do korzystania z poza kodeksowych umow jak naprzykład umowa zlecenie co nie jest kozystne dla pracownika. Umowa na czas określony należy do umów terminowych. Kodeks nigdzie nie określa maksymalnego czasu jej trwania, może więc być zawarta nawet na bardzo długi okres czasu.

Umowa na zastępstwo nie może trwać dłużej niż 3 miesiące a czas jej trwania jest okgraniczony do momentu powrotu zastepowanego pracownika. Z kolei umowy na czas wykonania określonej pracy nie można co do zasady wypowiedzieć. Każda z wymienionych umów może być poprzedzona umową na okres próbny.

Źródło: Rodzaje umów o pracę – konigstiger

Tagi: , ,
-

Comments are closed.