Zbiór artykułów na temat pracy

Praca i prawo pracy – artykuły

Umowa o dzieło

Wiele młodych osób wkraczających dopiero w świat pracy napotyka na pojęcia, które nie do końca rozumieją. Najważnieszymi z nich są umowy. Mogą być umowy o pracę, umowy zlecenie i w końcu umowa o dzieło. Umowa o dzieło jest umową skutku. Czyli odróżnia ją to od umowy o pracę czy też umowy zlecenia które tą są umowami starannego działania. Przedmiotem tej umowy jest więc wykonanie określonej czynności jak naprzykad „umycie samochodu” , „nagranie piosenki” , „pomalowanie ściany”. A jak przedstawia się to od strony podatkowo-składkowej? Od tej umowy nie są odprowadzane składki ZUS, a koszt uzyskania przychodu wynosi minimum 20% bez względu na faktycznie poniesione koszty przez pracownika. Jeśli pracownik pracuje w miejscu wskazanym przez pracodawcę to ciążą na pracodawcy obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co jest obowiązkiem osoby zatrudnionej na umowę o dzieło? Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. Aby uniknąć uznania umowy o dzieło za umowę o pracę muszą być spełnione okreśone warunki. Wykonywanie umowy musi mieć charakter samodzielny poprzez brak bezpośredniego kierownictwa, brak wyznaczonego miejsca działania oraz brak wyznaczonego czasu działania. A co jeśli po podpisaniu takiej umowy jedna ze stron decyduje się zrezygnować? Umowy o dzieło w zasadzie nie da się wypowiedzieć jak że nie jest to umowa zawarta na jakiś określony czas.  Umowa może być rozwiązana przed wykonaniem dzieła, po zachowaniu szczegółowych zasad rozliczeń zawarych w kodeksie cywilnym. Pracodawca nie musi też płacić za przestój w pracy czy urlopy. Każdy kto poszukuje pracy pownien znać te pojęcia i przed podpisaniem umowy znać wady i zalety każdej z nich.

Tagi: , , , ,
-

Comments are closed.