Zbiór artykułów na temat pracy

Praca i prawo pracy – artykuły

Rodzaje umów o pracę

fryzjerKodeks pracy różnicuje umowy w zależności od czasu ich trwania oraz ze względu na cel jakiemu mają służyć. Występują więc umowy na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo.

Poszczególne umowy różnią się głównie w zakresie okresów wypowiedzeń co wynika z celu dla jakiego są zawierane. Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej podstawową z umów o pracę co nie znaczy że najbardziej powszechną. W praktyce obserwuj sie tendencję pracodawców do korzystania z poza kodeksowych omów jak na przykład umowa zlecenie co nie jest korzystne dla pracownika. Umowa na czas określony należy do umów terminowych. Kodeks nigdzie nie określa maksymalnego czasu jej trwania, może więc być zawarta nawet na bardzo długi okres czasu.

Umowa na zastępstwo nie może trwać dłużej niż 3 miesiące a czas jej trwania jest ograniczony do momentu powrotu zastępowanego pracownika. Z kolei umowy na czas wykonania określonej pracy nie można co do zasady wypowiedzieć. Każda z wymienionych umów może być poprzedzona umową na okres próbny.

Umowa o pracę na okres próbny jest szczególnym typem umowy terminowej. Służy ona pracodawcy do legalizacji pierwszego okresu zatrudnienia, w którym pracodawca poddaje pracownika próbie, aby sprawdzić czy posiada odpowiednie, poszukiwane przez niego kompetencje.
Większość pracodawców stosuje ją też, aby poznać umiejętności, jak i predyspozycje danego pracownika. Zatrudniony w takim przypadku ma możliwość zapoznania się z zakresem obowiązków na danym stanowisku, jak i działaniem firmy czy też jej poszczególnych działów. Dzięki temu pracownik może określić, czy dana posada i środowisko pracy mu odpowiada. Jest to również czas na ocenę kompetencji pracownika przez przełożonego. Okres próbny może zakończyć się przedłużeniem umowy lub decyzją jednej ze stron o zakończeniu współpracy już na tak wczesnym etapie.

Dla wielu ważna jest też możliwość zapoznania się ze sprzętem, maszynami wykorzystywanymi w danej pracy. ( zobacz jak skomplikowane mogą być krzesła fryzjerskie i inny sprzęt wykorzystywany w salonach piękności)

Tagi: , ,
-

Comments are closed.