Zbiór artykułów na temat pracy

Praca i prawo pracy – artykuły

Jak bronić się przed zwolnieniem z pracy?

Pracodawca, który chce wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, musi zachować przewidziany prawem pracy termin wypowiedzenia (chyba, ze jest to zwolnienie dyscyplinarne).
Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od rodzaju umowy o pracę, a także od tego, przez jaki okres pracownik był zatrudniony.

Gdy pracownik był zatrudniony:

Umowa na okres próbny
Okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodniowy okres próbny – 3 dni robocze,
  • okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3, miesiące – 1 tydzień
  • 3-miesięczny okres próbny – 2 tygodnie.

Umowa na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest umową, która rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta i w zasadzie nie można jej wypowiedzieć. Wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas określony za wypowiedzeniem, strony (pracodawca i pracownik) mogą przewidzieć, gdy zatrudnienie pracownika ma trwać dłużej niż 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia wynosi wtedy 2 tygodnie.

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest umową o pracę na czas określony. Okres wypowiedzenia to 3 dni i nie jest on zależny od czasu trwania umowy.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę na okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc z pracownicą w ciąży. Taka umowa musi zostać przedłużona (jeśli kończy się wcześniej) do dnia porodu. Pracownica, która już po zwolnieniu z pracy dowiedziała się, że jest w ciąży, powinna pokazać pracodawcy zaświadczenie od lekarza, które potwierdzi, że w dniu wypowiedzenia umowy o pracę była w ciąży. Obowiązkiem pracodawcy będzie przywrócenie jej do pracy. Prawo to nie ma zastosowania, gdy zakład pracy jest likwidowany lub ogłasza upadłość.

Umowa na czas nieokreślony

Jeżeli pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony to jego okres wypowiedzenia uzależniony jest od jego stażu pracy w firmie, która go zwalnia.

I tak:

  • jeżeli pracował krócej niż 6 miesięcy – okresy wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie,
  • jeżeli pracował co najmniej 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc,
  • jeżeli pracował co najmniej 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Jeżeli pracodawca i pracownik się dogadają to przepisy dopuszczają skrócenie okresu wypowiedzenia i rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca może natomiast jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia z trzech do jednego miesiąca jeżeli jego firma jest w upadłości lub likwidacji. Pracownik ma wtedy prawo do odszkodowania.

Przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę chroniona jest pracownica w ciąży (nawet jeżeli zajdzie w nią już w okresie
wypowiedzenia).

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy w trakcie:

  • urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,
  • zwolnienia lekarskiego,
  • urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego,

Pracodawca nie może także wypowiedzieć umowy pracownikowi, któremu brakuje 4 lat do emerytury, pracownikowi, który jest działaczem
związkowym i wstawił się za osoba dyskryminowaną.

Ochrona nie obowiązuje, gdy zakład pracy jest likwidowany lub ogłasza upadłość. Jeśli tak jest to nie pozostaje Ci nic innego jak sprzątnąć po sobie i ładnie się pożegnać.

Tagi: , ,
-

Comments are closed.