Zbiór artykułów na temat pracy

Praca i prawo pracy – artykuły

Praktyki i staże zawodowe w Europie

Praktyki zawodowe są obecnie jedną z najpopularniejszych metod zdobywania przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego i doskonalenia kwalifikacji, a dla pracodawców jednym ze sposobów poznania kandydatów do pracy. Obok korzyści dla dalszego rozwoju kariery zawodowej, wyjazd taki daje stażystom możliwość poznania innego kraju.

Zdobyte w czasie zagranicznych staży czy praktyk doświadczenie, przyczynia się do podniesienia atrakcyjności zawodowej studentów i absolwentów, zwiększając tym samym ich szanse na znalezienie ciekawej pracy.

W niniejszym artykule będzie można znaleźć informacje na temat zagranicznych programów praktyk i staży, stowarzyszeń studentów oferujących programy wymiany lub staży. Mam nadzieję, że informacje zawarte tutaj będą pomocne studentom i absolwentom w świadomym i przemyślanym podejmowaniu decyzji o wyjeździe na praktykę czy staż za granicę.

1. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

Program stwarza możliwość wzięcia udziału w szkoleniu/stażu w jednym z państw członkowskich UE/EOG. Aby móc uczestniczyć w programie należy zwrócić się do instytucji, które realizują projekty międzynarodowej wymiany studentów. W Europie można skontaktować się z Krajową Agencją programu. Każda instytucja określa czas i rodzaj szkolenia/stażu, wymagania stawiane kandydatom oraz termin składania wniosków. Pracodawcy, u których mają być organizowane szkolenia/staże, wybierani są w ramach umów o współpracy. Udział w tym programie jest bezpłatny, a praktykant/stażysta otrzymuje stypendium na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem: kosztów podróży, ubezpieczenia i zakwaterowania. Czas trwania szkolenia/stażu jest zróżnicowany, a program jest adresowany do osób uczących się, uczniów szkół średnich, studentów, absolwentów, jak i również do osób poszukujących pracy.

2. EURODYSSEE

Jest programem wymiany Zgromadzenia Regionów Europejskich. Daje on osobom w wieku 18-30 lat mieszkającym w regionach biorących udział w programie, możliwość zdobycia doświadczenia podczas 3-6 miesięcznej praktyki w przedsiębiorstwie w innym regionie uczestniczącym w programie. Adresowany jest więc do osób, przedsiębiorstw i regionów.

3. SEZAME

Jest to stowarzyszenie oferujące cudzoziemcom wymiany i praktyki rolnicze we Francji. Uczestnikiem może być osoba w wieku 18-30 lat, student lub absolwent szkoły rolniczej, który posiada doświadczenie w rolnictwie i zna język państwa przyjmującego. Uczestnicy praktyk otrzymują wynagrodzenie.

4. AESTE

Program wymiany który obejmuje dziedziny techniczno-naukowe, architekturę oraz inżynierię. Adresowany jest do osób pragnących odbyć staż w swoim kraju lub do tych, którzy znaleźli pracodawcę gotowego przyjąć ich na staż w innym kraju, ale w tym przypadku pracodawca uiszcza opłatę na konto IAESTE. Aby zarejestrować się w stowarzyszeniu, należy skontaktować się z przedstawicielem IAESTE we własnym kraju, a prawie wszystkie kraje europejskie takich przedstawicieli mają.

5. BEST

Jest to Rada Europejskich Studentów nauk technicznych, która promuje komunikację, współpracę oraz możliwość wymiany studentów w całej Europie.

6. AIESEC

Stowarzyszenie to wspiera międzynarodowe wymiany w dziedzinach zarządzania i ekonomii, promując dwa rodzaje praktyk. Pierwszą z nich jest praktyka socjalna w organizacjach pozarządowych, drugą – praktyka/staż u pracodawcy. Praktyki mogą trwać od 8 do 78 tygodni i są adresowane do uczniów lub świeżo upieczonych absolwentów uczelni ekonomicznych. Nabór odbywa się na początku roku akademickiego i obejmuje egzamin językowy oraz rozmowę kwalifikacyjną z kadrą pedagogiczną i zarządzającą uczelnią. Wydatki za podróż pokrywa praktykant. AIESEC zapewnia zakwaterowanie, a pracodawca zwraca poniesione wydatki. Oosby zainteresowane powinny zarejestrować się na uczelni będącej członkiem AIESEC lub skontaktować się z przedstawicielem w swoim kraju.

7. ELSA

Stowarzyszenie zajmujące się programem staży i praktyk zawodowych dla prawników. Jest stowarzyszeniem studentów i młodych absolwentów prawa. Kandydaci powinni przesłać wypełniony formularz wraz z CV. Selekcja stażystów przeprowadzana jest przez zainteresowane biura i firmy. Jednym z wymagań jest znajomość języka kraju, w którym odbywać ma się staż. Zazwycza po zakończeniu stażu ma miejsce zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

8. IFMSA

Prowadzi działalność w branży medycznej. Stowrzyszenie organizuje staże dla studentów szkół medycznych oraz młodych lekarzy, poniżej 28 roku życia, w okresie 6 miesięcy od ukończenia studiów. Rekrutacja na staż odbywa się na początku roku akademickiego oraz zapewnia się bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

9. EURES

Jest siecią współpracy służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy. Celem działania EURES jest ułatwienie mobilności na europejskim ranku pracy poprzez oferowanie usług na rzecz poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego przpływu osób na terenie EOG.

Studenci lub absolwenci zainteresowani podjęciem stażu bądź praktyki u pracodawców zagranicznych powinni szukać ofert na stronach internetowych swoich uczelni, instytucji naukowych lub wybranych pracodawców.
W artykule wykorzystano materiały z broszury opracowanej przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl – źródła darmowych artykułów do przedruku.

O autorze

e-bookmarket.pl – Najlepsze ebooki i audiobooki w sieci!

Tagi: , , ,
-

Comments are closed.